Telli kuuülevaated


Kontakt:

Tel: 664 4205
Faks: 664 4201
E-mail: info@avaron.com

Aadress:
Narva mnt 7D
B-korpus
10117 Tallinn
(Sissepääs siseõuel)

Fondide dokumendid

 

INVESTEERIMISFOND AVARONI PRIVAATPORTFELL

Anname teada, et oleme Finantsinspektsioonile kooskõlastamiseks esitanud Investeerimisfond Avaroni Privaatportfelli tingimuste ja prospekti muudatused. Peale kooskõlastusele heakskiidu saamist jõustuvad muudetud dokumendid 1 kuu jooksul.

Tingimused (kehtiv alates 02.04.2018)

Prospekt (kehtiv alates 02.04.2018)

Põhiteabedokument (kehtiv alates 02.04.2018)

Tingimused

Prospekt

Põhiteabedokument

Aastaaruanded: 2016, 2015, 2014

Poolaastaaruanne: 2017

 

AVARON ARENEVA EUROOPA FOND

Tingimused ja prospekt 

Investorile esitatav põhiteave 

Aastaaruanded: 2016, 2015, 2014

Poolaastaaruanne: 2017

 

 AVARON IDA-EUROOPA VÕLAKIRJAFOND (likvideerimisel)

Tingimused

Prospekt

Investorile esitatav põhiteave

Aastaaruanded: 2016, 2015, 2014

Poolaastaaruanne: 2017

 

MUU INFORMATSIOON

Investeerimisfondi vara puhasväärtuse arvutamise reeglid

Fondi arvel tuletistehingute teostamise reeglid

Kliendi ja eurofondi korralduste parima täitmise kord

Kliendikaebuste lahendamise kord

Teabeleht kliendile ja potentsiaalsele kliendile

Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Eurofondi depositooriumi huvide konflikt

Eurofondi depositooriumi alamhaldurid

Tasustamispoliitika

 

INFORMATSIOON AS-i AVARON ASSET MANAGEMENT KOHTA

Aastaaruanded: 2016, 2015, 2014